1 lipca 2016

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

  • Ogólnodostępność

Podstawowym elementem programu jest książeczka z zadaniami aktywizującymi.

Książeczka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w parkach narodowych, które biorą udział w programie (jest wydawana w ośrodkach edukacyjnych, kasach biletowych, gajówkach).

Aktywności oferowane w parku są różnorodne, aby każdy mógł wybrać coś odpowiedniego dla siebie, dostosowanego do własnych możliwości psychofizycznych.

  • Brak opłat

Dzieci wraz z osobami dorosłymi otrzymują bezpłatnie książeczkę z zadaniami aktywizującymi.

  • Elastyczny czas trwania programu

Czas potrzebny na realizację programu to minimum jeden dzień.

Polecamy planowanie udziału w programie podczas weekendowego lub tygodniowego pobytu na terenie parku.