INSPIRACJE

Poznanie programu Junior Ranger oraz doświadczenia z uczestnictwa w nim w amerykańskich parkach narodowych.


ADRESACI PROGRAMU

Program Przyjaciel parku narodowego jest programem przeznaczonym dla dzieci w wieku szkolnym (6 – 11 lat) oraz ich rodziców, a także opiekunów, wychowawców, nauczycieli.

Materiały

Zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych programu.ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

Jak zostać Przyjacielem Parku?

» odwiedź park narodowy
» pobierz bezpłatnie książeczkę Przyjaciel parku narodowego z ośrodka edukacyjnego lub innych wybranych miejsc w parku (kasy biletowe, gajówki)
» rozwiąż wybrane zadania z książeczki
» weź udział w przynajmniej jednej aktywności oferowanej przez park
» złóż przysięgę dbania o przyrodę i dzielenia się swoją wiedzą z innymi.

Po zrealizowaniu programu zgłoś się do ośrodka edukacyjnego parku, aby otrzymać pamiątkowy dyplom i odznakę.

Parki Narodowe

Naciśnij logo i dowiedz się więcej o Parkach Narodowych biorących udział w programie

Kontakt