1 lipca 2016

TREŚCI PROGRAMU

W trakcie realizacji programu gromadzimy wiedzę i doświadczenia w 3 różnych obszarach treści:

  • przyrodniczych: przyroda ożywiona (świat roślin i zwierząt), przyroda nieożywiona (pogoda, geologia)
  • społecznych: zasady i normy prawidłowego zachowania się na terenie parku narodowego,
  • kulturowych: zwyczaje, miejsca, zabytki i ich architektura, legendy.

Realizacja treści dostosowana jest do grupy wiekowej dzieci. Zadania trudniejsze – wymagające pomocy starszego rodzeństwa lub osoby dorosłej zostały oznaczone gwiazdką.