1 lipca 2016

HISTORIA POWSTANIA PROGRAMU

I etap – współpraca z 1 parkiem narodowym

 • 2013 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie zadania badawczego Modelowanie postaw prospołecznych i proekologicznych dzieci w młodszym wieku szkolnym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2013 r. – nawiązanie współpracy z Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – Januszem Tomasiewiczem oraz kierownikiem Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku – Ewą Strauchmann i pracownikiem edukacyjnym – Mariolą Stefanik
 • 2014 r. – uzyskanie dofinansowania zadania badawczego ze środków MNiSW
 • 2014 r. – publikacja programu Strażnik przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego, Jolanta Pułka i Tomasz Pułka, Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego.
 • 2014 r. – wdrożenie programu i badania ewaluacyjne wśród uczestników programu (dzieci i rodziców, a także opiekunów, wychowawców, nauczycieli).

II etap – współpraca regionalna – z 5 małopolskimi parkami narodowymi

 • 2014 r. – spotkanie z Kierownikami ds. Edukacji i pracownikami edukacyjnymi Parków Narodowych oraz wykładowcą Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego
 • 2014 r. – zgoda Dyrektorów małopolskich parków narodowych na podjęcie działań zmierzających do przygotowania wspólnego programu pod nową nazwą: Przyjaciel parku narodowego
 • 2015 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Przyjaciel małopolskich parków narodowych przez Tatrzański Park Narodowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 2015 r. – uzyskanie dofinansowania projektu Przyjaciel małopolskich parków narodowych ze środków WFOŚ i GW i dotowanie projektu przez środki własne małopolskich parków narodowych: BgPN, GPN, MPN, OPN, TPN.
 • 2015 r. – publikacja programu przez Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego i Oficynę Wydawniczą AFM Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego
 • Przyjaciel Babiogórskiego Parku Narodowego, Katarzyna Fujak, Maciej Mażul, Tomasz Pasierbek, Tomasz Urbaniec
 • Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego, Anna Kurzeja, Mariola Stefanik, Ewa Strauchmann, Krystyna Popko – Tomasiewicz
 • Przyjaciel Magurskiego Parku Narodowego, Marzena Jurowska, Magdalena Kuś, Agnieszka Nowak, Urszula Olchawa, Sabina Skauba
 • Przyjaciel Ojcowskiego Parku Narodowego, Alicja Subel, Janusz Glanowski, Ryszard Kaźmierczak, Bogdan Wiśniowski
 • Przyjaciel Tatrzańskiego Parku Narodowego, Marcin Guzik, Marek Kot, Alina Sidor

 

Koordynacja merytoryczna programu: Jolanta Pułka

Recenzja programu: Magdalena Frączek

 

 • 2015 r. – wdrożenie programu i badania ewaluacyjne wśród uczestników programu (dzieci i rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli).

 

III etap – dalsza współpraca regionalna i mamy nadzieję … ogólnopolska

 

Serdecznie zapraszamy !