1 lipca 2016

CELE PROGRAMU

Wypoczynek w otoczeniu pięknej przyrody jest dla wielu rodzin sposobem na wspólne spędzenie czasu. Program jest elementem dzięki któremu oprócz miłych wspomnień zabierzemy ze sobą znaczną porcję wiedzy, emocji, wrażeń z podróży. Połączymy „przyjemne z pożytecznym”.

Cele programu:

  • edukacyjne
  • wychowawcze
  • profilaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw społecznych i ekologicznych wśród dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców/opiekunów

Cele szczegółowe:

  1. Rozwijanie wiedzy o przyrodzie ze szczególnym zaakcentowaniem świata roślin i zwierząt
  2. Kształtowanie więzi z konkretnym parkiem narodowym, wyrażających się dbałością o środowisko naturalne
  3. Wzmacnianie prawidłowych zachowań względem przyrody
  4. Kreowanie pozytywnego obrazu obszarów chronionych